TÁN CHẤU – PASS TRÒN ĐỒNG TIỀN – MÓC KẸP 4 LỖ

Kiểu Dáng     :    Tán Chấu móc kẹp 4 lỗ , Pass tròn đồng tiền
Kích Thước   :    M4 M6  M8 
Tâm Lỗ Vít     :   Tâm
Chất Liệu       :   Thép không Gỉ
Quy Cách :    Theo Yêu Cầu
Màu Sắc         :    Mạ bày Màu, Mạ kẽm Trắng