6/15

Thông tin tổng quát đinh chỉ

Đường kính 0.6mm
Chiều dài 8mm – 30mm
Vật liệu Thép mạ đồng, Dây kẽm 23
Xuất xứ   Trung Quốc
Màu sắc Màu đồng  , Màu trắng
Thiết bị sử dụng Súng Bắn Đinh Chỉ P622, Súng Bắn Đinh Chỉ P630