Giấy nhám thùng

Nhám thùng là loại giấy nhám được sản xuất để kết hợp với máy chà nhám thùng, chuyên sử dụng trong ngành chế biến gỗ.