Giấy nhám tròn

Nhám tròn có dạng hình tròn, khi sử dụng thường kết hợp với máy chà nhám đĩa nên còn gọi là nhám đĩa. Nhám đĩa sử dụng phổ biến trong nhiều ngành: chế biến gỗ, gia công cơ khí… ở giữa, Giấy nhám chà tường có các lỗ để tạo điều kiện cho sự kết hợp dễ dàng với máy chà nhám đĩa.