P2619

Thông tin chi tiết đinh P

Sản phẩm Chiều dài Quy cách đóng gói
inch mm Số cây/thùng
ĐINH P2613 1/2″ 13 10000
ĐINH P2616 5/8″ 16 10000
ĐINH P2619 3/4″ 19 10000
ĐINH P2625 1″ 25 10000
ĐINH P2632 1-1/4″ 32 10000
ĐINH P2638 1-1/2″ 38 10000